top of page


Je fysieke en mentale gezondheid optimaliseren

53457AEF-916C-4B97-BA36-95A18F376936_edi

Bewegen

1.

De energiehuishouding is het eerste waar ik als therapeut naar kijk. Zonder energie is er gewoon geen leven. Opzoek gaan waar zich een stagnatie plaats vindt is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Zolang je leeft is er beweging maar zelf in beweging komen is cruciaal voor je gezondheid. Iedere dag een mooie wandeling maken kan al het verschil maken tussen je futloos voelen of je vitaal voelen. Carla ondersteund je tijdens jouw traject bij het maken van de juiste keuze.

Citrus Fruits

2.

Weet wat je eet

Het is beslist noodzakelijk dat prikkels in het centraal zenuwstelsel goed functioneren, de communicatie tussen alle weefsels en organen maakt het een geheel. Als de prikkeloverdracht niet goed of niet soepel verloopt heb je al snel een disbalans in je gezonde leven. Je kunt dit systeem heel bewust ondersteunen door gezonde keuzes te maken wbt je voeding. Voed je lichaam met de juiste voeding. 

3.

Mentaal welbevinden

Mentaal gezonde personen voelen zich over het geheel genomen tevreden, zijn in staat om te genieten, denken positief, kunnen omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties. Aandachtsgebieden die van belang zijn om mentale kracht te vergroten zijn je emoties, hoe je betrokken bent bij je omgeving en met jezelf, hoe onderhoud je je relaties en hoe ga je om met prestaties in je leven. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de sessies.

Sphere on Spiral Stairs

4.

Werkvormen

Als energie en zenuwprikkels hun werk doen gaat het lichaam beter draineren en worden afvalstoffen sneller afgevoerd, ik zal effectieve werkvormen toepassen om die processen optimaal te laten verlopen. Zodra afvalstoffen worden afgevoerd en de voedingsstoffen de ruimte krijgen om aan het werk te gaan komt er ruimte vrij voor een beter en sneller herstel van verschillende weefsels. Tijdens de behandeling zal ik je uitgebreid uitleg geven wat er met jouw lichaam gebeurt tijdens en na de behandeling.

bottom of page